Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność poinformować Państwa, że jubileuszowe

X Warszawskie Spotkania Diabetologiczne – I Forum Nowoczesnego Diabetologa,

są juz za nami. Odbyły się 18 listopada w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower, przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

Każdy jubileusz skłania do chwili refleksji, spojrzenia wstecz i krótkiego podsumowania. Przez wszystkie lata staraliśmy się, by nasze spotkania były dla Państwa wartościowe i mówiły o nowościach, postępie w leczeniu cukrzycy. Szanujemy tę tradycję oraz zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli, jednak nie chcemy patrzeć tylko wstecz. Patrzymy przede wszystkim w przód i dlatego w tym jubileuszowym roku nasza konferencja stała się przede wszystkim

 

I Forum Nowoczesnego Diabetologa

 

Tym samym zainicjowała program Nowoczesny diabetolog – nowoczesny pacjent. Na spotkaniu, oprócz omówienia nowości w leczeniu cukrzycy i spojrzeniu na postęp w medycynie i farmakoterapii, mieli Państwo okazję usłyszeć o nowościach technologicznych wspierających kontrolę cukrzycy, o których w przystępny sposób opowiedzieli ich twórcy. Pacjenci coraz częściej szukają urządzeń, aplikacji, udogodnień, które pomogą im w codziennych zmaganiach z cukrzycą. Wyszliśmy im naprzeciw i odpowiedzieliśmy na pytania dotyczące nowoczesnych glukometrów, pomp insulinowych, podpowiedzieliśmy, jak w codziennym życiu chorego na cukrzycę może pomóc smartfon. 

Wyjątkowość tegorocznego wydarzenia podkreślał fakt, że towarzyszyło mu spotkanie Diabetes Innovations Day, które miało formę forum dyskusyjnego łączącego twórców nowych technologii z pacjentami i środowiskiem medycznym, w celu przybliżenia innowacyjnych produktów w służbie medycynie, a zwłaszcza diabetologii.

Wykłady poprowadzili dla Państwa wybitni eksperci, przedstawiciele środowiska pacjentów i specjaliści od nowych technologii z całego kraju.

Jesteśmy przekonani, że i tym razem, nasze spotkanie - oparte na dekadzie doświadczenia, a jednocześnie wchodzące w formułę spotkań lekarzy dotrzymujących kroku nowym technologiom - było dla Państwa satysfakcjonujące.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, za przybycie!

 

prof. dr hab. med. Edward Franek
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Agnieszka Mądrzak-Szulczyńska
Prezes
casusBTL/casusMEDICAL

 

 

Prelegenci I Forum Nowoczesnego Diabetologa

Prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

 

Absolwent Akademii Medycznej w Katowicach.

Stypendysta naukowy w Diabetesklinik (BadMergentheim, Niemcy), w Rehabilittionszentrum fuer Chronisz Nierenkranke (Heidelberg, Niemcy) oraz w Instytucie Onkologii w Krakowie.

Autor lub współautor ponad 200 prac naukowych i ponad 50 rozdziałów książek.

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

 

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Jest wychowanką prof. Bogny Wierusz-Wysockiej, która wykreowała Wielkopolską szkołę opieki nad dorosłym chorym na cukrzycę. W 1992 roku odbyła staż naukowy w Instytucie Farmacji Frei Universitäte w Berlinie, w 2000 roku uzyskała stypendium naukowe University of Udine we Włoszech, a w 2002 roku Nagrodę im. Prof. J. Ławeckiego przyznaną przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i firmę Servier w postaci półrocznego stypendium fundowanego w Diabetes Trial Unit w Oksfordzie.

Członek Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (od 2011 r. jest członkiem Zarządu Głównego PTD a od 2015 roku pełni funkcję wiceprezesa), członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz European Association of Endocrinology. Autorka i współautorka ponad 100 pełnotekstowych publikacji, 8 monografii oraz 50 rozdziałów do podręczników.

Propagatorka aktywności fizycznej, sama uprawiająca kolarstwo górskie, zawodniczka grupy MedBike team, Mistrzyni Polski Lekarzy w kolarstwie górskim.

Dr n. med. Bogumił Wolnik

Dr n. med. Bogumił Wolnik

Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Diabetyków

Konsultant ds. Diabetologii Wojewody Pomorskiego

Anna Śliwińska

Anna Śliwińska

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

 

W ramach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zajmuje się nie tylko bezpośrednią pracą z osobami chorymi na cukrzycę, ale także propagowaniem świadomości tej choroby w społeczeństwie, jak również reprezentacją diabetyków przed władzami państwowymi i walką o jak najlepsze warunki leczenia. Nadzoruje i koordynuje pracę blisko 400 jednostek terenowych Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w całym kraju.

Za swoje zaangażowanie wyróżniona Brązowym (2012) i Srebrnym (2016) Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz nagrodą Złoty Otis (2017).

Dr n. med. Andrzej Gawrecki

Dr n. med. Andrzej Gawrecki

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Promotor wykorzystania nowoczesnych technologii w leczeniu cukrzycy (w szczególności osobistych pomp insulinowych, systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz aktywności fizycznej w cukrzycy). Pomysłodawca „Tygodni osobistych pomp insulinowych” - oryginalnego programu edukacyjnego dla hospitalizowanych pacjentów.

Opiekun drużyny reprezentującą Polskę na międzynarodowych turniejach piłki nożnej dla dzieci z cukrzycą Junior Cup Diabetes. Organizator I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej. Aktywny sportowiec  - uczestnik projektu „5000 metrów nad poziomem cukru” i zdobywca szczytu Damavand (5610 m n.p.m.) w Iranie.

Lider merytoryczny projektu Diabetes Innovations Day i współtwórca koncepcji programów promujących wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii w leczeniu i kontroli cukrzycy w Polsce.

Na co dzień pracuje w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei na Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz w Poradni Diabetologicznej.

Szymon Czapla

Szymon Czapla

Główny specjalista Nightscout Polska, inżynier i pomysłodawca serwisu

Ojciec 8-letniego Adama, u którego w wieku 5 lat zdiagnozowano cukrzycę typu pierwszego.  Na co dzień stara się dzielić informacjami i technologią zapewniającą możliwość przesyłu danych z systemów Ciągłego Monitorowania Glikemii na odległość. Wraz z programistami z całego świata tworzy grupę CGM in the cloud, pracującą  nad projektami open source pętli zamkniętych, łącząc systemy CGM i pompy insulinowe, czyli "sztuczne trzustki".  

Z wykształcenia inżynier telekomunikacji oraz magister inżynierem informatyki technicznej. Pracuje w Komedzie Wojewódzkiej w Kielcach, gdzie odpowiadaa za cyfrową łączność radiową. 

Program konferencji


9:00 Powitanie, otwarcie konferencji
9:05 - 10:05 Sesja „jubileuszowa”: 10 lat WSD: Cukrzyca 10 lat później – czy możemy mówić o postępie?
 

A w niej:

Postęp w leczeniu cukrzycy – prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu

Postęp w insulinoterapii – prof. dr hab. n. med. Edward Franek, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Postęp technologiczny w diabetologii – dr n. med. Bogumił Wolnik, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

10:05 - 10:15 Dyskusja 
10:15 - 10:30 Przerwa kawowa
10:30 - 11:30 Sesja innowatorów: Nowe technologie w terapii i edukacji diabetologicznej
 

Panel dyskusyjny pomiędzy dr. n. med. Andrzejem Gawreckim, Anną Śliwińską i Szymonem Czaplą, a w nim:

  • Spojrzenie nowoczesnego lekarza diabetologa – dr n. med. Andrzej Gawrecki, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu
  • Punkt widzenia pacjenta – Anna Śliwińska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
  • Możliwości technologiczne oczami ich twórców – Szymon Czapla, Główny specjalista Nightscout Polska, inżynier i pomysłodawca serwisu
11:30 - 12:30 Sesja sponsorowana: Nowa filozofia insulinoterapii – TOUJEO w praktyce i teorii – dr n. med. Bogumił Wolnik, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Koordynator Regionalnego Centrum Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Albert Syta, Medical Team Manager z Sanofi Aventis Sp. z o.o.
12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Sesje warsztatowe

12:45 - 13:15

Warsztat I tura: Sensory /Aplikacje mobilne / Glukometry

13:20 - 13:50

Warsztat II tura: Sensory /Aplikacje mobilne / Glukometry

13:55 - 14:25

Warsztat III tura: Sensory /Aplikacje mobilne / Glukometry

   

14:30

Zakończenie konferencji, poczęstunek dla uczestników


Tematy warsztatów:

  • Ascensia  Cukrzyca w nowym świetle – funkcjonalność systemu Contour®Plus One

Prezentacja aplikacji Contour Diabetes współpracującej z glukometrem Contour Plus One  prostego, intuicyjnego narzędzia ułatwiającego samokontrolę, przedstawiającego wpływ codziennych czynności na przebieg glikemii, pomagającego dokumentować ilość wymienników węglowodanowych, dawkę przyjmowanych leków, a także czas trwania i intensywność aktywności fizycznej

  • Roche – Eversense – krok dalej w ciągłym monitorowaniu glikemii

Prezentacja innowacyjnego systemu do ciągłego monitorowania glikemii dla osób z cukrzycą: przedstawienie korzyści dla pacjenta oraz pokaz przykładowego zabiegu z użyciem produktów do demonstracji

  • Abbott  FreeStyle Libre  Czy to może być aż tak proste? Prostota Precyzja Przyszłość

Prezentacja możliwości Systemu Monitorowania Glikemii Flash  innowacyjnego systemu do monitorowania glikemii: badania poziomu cukru w sposób bezbolesny, dyskretny i bez nakłuwania opuszków palca (korzystanie z aplikacji sensora, aplikacji mobilnej, oprogramowania)

Sponsor platynowy

Sponsorzy złoci

Sponsorzy srebrni

Sponsorzy

Partnerzy